Tại sao không nâng cấp RAM, ROM, CHIP cho điện thoại mạnh hơn rất nhiều?

Tại sao không nâng cấp RAM, ROM, CHIP cho điện thoại mạnh hơn rất nhiều? Giảm…