Bài ca phụ nữ Việt Nam KARAOKE Hay – Thu Giang & Nhã Trúc#baicaphunuvietnamkaraoke
Bài ca phụ nữ Việt Nam KARAOKE Hay – Thu Giang & Nhã Trúc
Dòng dõi bà Trưng
vốn xưa nay anh hùng
Giáp mặt kẻ thù
chẳng một giây nao núng
Như cánh lúa hiến
cho đời bao sức sống
Xứng danh đã trao tặng người
trung hậu đảm đang
Cây súng thép
khoác bên mình ta xốc tới
Vẫn không có quên tình yêu
ngô lúa sắn khoai
Vui biết mấy mỗi
khi giành năng suất mới
Thức qua suốt đêm dài nhìn
thấy máy cùng vui.
Phụ nữ Việt Nam vốn
hay lam hay làm
Có Đảng chỉ đường đã
bừng đôi mắt sáng
Mơ ước đến biến
ta thành chim cất cánh
Quyết bay mãi trên đường dài
cách mạng vẻ vang
Ai quyết thắng giữ
cánh đồng năm tấn lúa
Có nghe suối than về bên
tiếng búa xốn xang
Yêu biết mấy những
đôi bàn tay khéo léo
Đã thêu gấm hoa vào nền
non nước Việt Nam cùng
nhau đón xuân sang
cùng nhau đón xuân sang
Có chị em ta vui bước trên đường.
Dòng dõi bà Trưng
vốn xưa nay anh hùng
Giáp mặt kẻ thù
chẳng một giây nao núng
Như cánh lúa hiến
cho đời bao sức sống
Xứng danh đã trao tặng người
trung hậu đảm đang
Cây súng thép
khoác bên mình ta xốc tới
Vẫn không có quên tình yêu
ngô lúa sắn khoai
Vui biết mấy mỗi
khi giành năng suất mới
Thức qua suốt đêm dài nhìn
thấy máy cùng vui.
Phụ nữ Việt Nam vốn
hay lam hay làm
Có Đảng chỉ đường đã
bừng đôi mắt sáng
Mơ ước đến biến
ta thành chim cất cánh
Quyết bay mãi trên đường dài
cách mạng vẻ vang
Ai quyết thắng giữ
cánh đồng năm tấn lúa
Có nghe suối than về bên
tiếng búa xốn xang
Yêu biết mấy những
đôi bàn tay khéo léo
Đã thêu gấm hoa vào nền
non nước Việt Nam cùng
nhau đón xuân sang
cùng nhau đón xuân sang
Có chị em ta vui bước trên đường.

Nguồn: https://saudibiznews.com/

Xem thêm bài viết khác: https://saudibiznews.com/am-nhac/

One thought on “Bài ca phụ nữ Việt Nam KARAOKE Hay – Thu Giang & Nhã Trúc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *